SZCZEPIENIA COVID-19-STRAŻAKÓW
Dodane przez Prezes dnia Styczeń 25 2021 20:19:33
Witam,

W nawiązaniu do informacji przekazanych przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, druhowie którzy wyrażają chęć przyjęcia szczepionki przeciw Covid-19, a nie byli ujęci na wcześniejszych listach mogą zostać dopisani pod warunkiem dostarczenia druku oświadczenia , który znajduje się w załączeniu. Oświadczenie należy uzupełnić w stosownych miejscach i dostarczyć do Komendy Powiatowej PSP w Nowym Targu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.01.2021 r. do godziny 10:00. Z uwagi na krótki termin realizacji zadania proszę o zainteresowanie sprawą, gdyż oświadczenia dostarczone za późno nie zostaną przyjęte.
W związku z tym UWAGA!!!!! STRAŻACY ZAINTERESOWANI SZCZEPIENIEM PROSZENI SĄ O ZGŁOSZENIE SIĘ DZIŚ DO REMIZY Z DOWODEM OSOBISTYM LUB INNYM DOKUMENTEM PESEL NA GODZ19.00 25.01.2021r CELEM PODPISANIA OŚWIADCZENIA WOLI.Bo te oświadczenia trzeba dostarczyć do KP PSP w Nowym Targu